15 Mayıs 2012 Salı

Hacı Davud Yılmaz Efendi (1933-2011)

Hacı Davud Yılmaz Efendi, 1933 yılında, “Mededler” namı ile tanınmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk islami eğitimini babası merhum Harun Efendi’den aldı. Daha sonra köy medresesinde Kuran-ı Kerim ilmi tahsil eden Davud Yılmaz Efendi’nin, çocukluk çağında başlayan ilim öğrenme aşkı, onu taassuba karşı tefsir ve tasavvuf ilimlerini öğrenmeye ve araştırmaya yöneltti. Çocukluk yıllarında çiftçilik ile iştigal eden Davud Yılmaz Efendi, askerlik görevini sıhhiye çavuşu olarak ifa etti ve bir müddet İstanbul Darıca’daki özel bir şirkette sağlık memuru vekilliği yaptı. Müteakiben ticaret hayatına atıldı. 1968 yılında İzmir’in Bayraklı semtine yerleşti. Allahu Teala’nın ilmini öğrenme ve anlama tutkusu ve çocukluğundan beri gönlünde duyduğu ilahi aşk, onu tasavvuf ilminde mahir Hasan Güler Efendi isminde bir mürşit ile tanıştırdı. Kendisinden uzun yıllar tasavvuf ilmi okudu ve ahzetti. Böylelikle melami neş’esine vasıl olan Davud Yılmaz Efendi, mürşidi Hasan Güler Efendi tarafından mezun kılındı ve halife tayin edildi.
  
Ancak, halife tayin edilmesine rağmen, vasıl olduğu Melamilik neş’esini, bir meslek olarak yürütebilmek için, Niyazi Mısri Hazretlerinin dediği gibi; dildeki davaya elde hüccet-i bürhan gerektiğini anlayan Davud Yılmaz Efendi, ehliyetli bir insan-ı kamil aramaya başladı. Nihayet, İzmir’in Basmane semtinde bulunan Kerimağa Hanı’nın 22 no’lu odasında, Mahmut Saadettin Bilginer Efendi Hazretleri’nin halifesi, Ali Bozkurt Dalay Efendi Hazretleri ile karşılaştı. Bu karşılaşma, Davud Yılmaz Efendi’nin hayatının dönüm noktası oldu. Melami Davut Yılmaz Efendi, Ali Bozkurt Yılmaz Dalay Efendi’ye mülaki olup, yıllarca kendisinden feyz aldı. Sırrı kesret ve sırrı vahdeti zevk eden Melami DavutYılmaz Efendi’ye mürşidi Ali Bozkurt Yılmaz Dalay Efendi, Melamilerce, yani arifi billahlarca sırrı bilinen, hilafet verdi.
  
Melami Davud Yılmaz Efendi’nin manevi şeceresi şöyledir: Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimiz’in manada on yedinci torunu, yirminci asrın Melami piri ve Kutbul Aktabı Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretleri’nin, mezun kılıp, hilafet ve bir de yazılı olarak vermiş olduğu hüccet; halifelerinden Hulusi Maksud Efendi Hazretleri ve ondan Hasan Lütfi Şuşut Efendi Hazretleri, ondan Mahmut Saadettin Bilginer Efendi Hazretleri, ondan Ali Ulvi Bozkurt Yılmaz Dalay Efendi Hazretleri ve ondan Hacı Davud Yılmaz Efendi Hazretleri’ne verilmiştir. Hz. Pir’den gelen hilafet ve hüccet zincirinin beşinci halkasına nail olan Hacı Davud Yılmaz Efendi Hazretleri, melami insanı kamili olup, Melamilik mesleğini nasibi olanlara tevdi etmiş ve taliplileri onun manevi feyzinden istifade etmişlerdir.
  
Melami Davud Yılmaz Efendi, 12 Nisan 2011 tarihinde ardında 10 halife bırakarak Hakk'a yürümüştür. Melami Davut Yılmaz Efendi'nin tasarrufu, halen devam etmektedir.
     
        
* Sitedeki içerik ve resimler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ile korunmaktadır. Yazılı izin olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, başka mecralarda kullanılamaz. Ancak, yazar adı ve kaynak belirtmek ve bu sayfaya link vermek kaydıyla yazılardan alıntı yapılabilir.

İzmir Haberleri - Manisa Haberleri - Aydın Haberleri - Denizli Haberleri - Muğla Haberleri